Plynové ohrievače Karma

Karma GAMA F - 25

 • plynový závesný ohrievač s výkonom 2,5 kW s odťahom spalín do komína
 • nastavená teplota je udržiavaná automaticky
 • ohrievač je vybavený termostatom a piezo - zapaľovaním
 • ohrievač nevyžaduje pripojenie k elektrickej energii

 

Karma GAMA F - 3

 • plynový ohrievač o výkone 3,3 kW s odťahom spalín do komína

 

Karma BETA 2 Mechanic

 • plynový ohrievač  s výkonom 2 kW s odťahom spalín cez stenu
 • termostat, piezo - zapaľovač
 • odoláva teplotám pod bodom mrazu
 • nevyžaduje pripojenie k elektrickej energii

 

 

Karma BETA 5 Mechanic

 • plynový ohrievač s výkonom 4,7 kW s odťahom spalín cez stenu
 • termostat, piezo - zapaľovač

   

Karma BETA 2 Electric 01

 • plynový ohrievač Karma s výkonom 2 kW s odťahom spalín cez stenu je vybavené elektronickým riadiacim systémom
 • o 25% nižšiu spotrebu plynu ako typ BETA Mechanic, v kľude je vďaka absencii večného plamienka dokonca nulová
 • vlastné spínacie hodiny
 • odoláva teplotám pod bodom mrazu
 • možné pripojiť na ľubovolný izbový termostat

 

Podokenné a komínové plynové ohrievače GAMAT

 • sú určené k vykurovaniu obytných a administratívnych budov
 • ide o ohrievače /topidlá/ s uzavretou komorou tzn., že spaľovací okruh je úplne plynotesne oddelený od prostredia miestnosti, v ktorej je umiestnený
 • spaliny sú odvádzané odťahovým systémom v stene a vzduch pre horenie je nasávaný z vonkajšieho prostredia
 • obstarávacie náklady sú nízke v porovnaní s centrálnym vykurovaním
 • Gamat majú piezoelektrické zapaľovanie a večný plamienok.