Plynové kotle Protherm

 

 

 

 

 

 

PROTHERM - Závesné plynové kotly

Panther

- kotol na vykurovanie a ohrev teplej vody v doskovom výmenníku, plynulá modulácia výkonu, riadenie prípravy teplej vody prostredníctvom špeciálnej turbínky, autodiagnostika, ekvitermická regulácia /pri inštalácii vonkajšieho snímača a vhodného regulátora dochádza k automatickej regulácii teploty vykurovacej vody v radiátoroch podľa aktuálnej vonkajšej teploty/, 5 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, by - pass / vstavaná ochrana kotla, ktorá zamedzuje prehriatiu kotla v prípade, že nastane úplné uzavretie vykurovacieho systému napr. uzavretím všetkých termostatických hlavíc/, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia KOMFORT, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, verzia EKO spĺňa najprísnejšie emisné limity, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

Leopard

- Kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v špeciálnom výmenníku, plynulá modulácia výkonu, riadenie prípravy teplej vody prostredníctvom špeciálnej turbínky, autodiagnostika / vstavaný mikroprocesor neustále vyhodnocuje  údaje z jednotlivých snímačov/, možnosť pripojenia ekvitermickej regulácie, 5 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, by - pass / vstavaná ochrana kotla, ktorá zamedzuje prehriatiu kotla v prípade, že nastane úplné uzavretie vykurovacieho systému napr. uzavretím všetkých termostatických hlavíc/, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

Rys

- Kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v špeciálnom výmenníku, plynulá modulácia výkonu, riadenie prípravy teplej vody prostredníctvom špeciálnej turbínky, 5 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, nastaviteľný by - pass, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia ECO, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, ovládanie tromi otočnými ovládačmi, grafický displej.

 

Panther

- Kotly len na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku, plynulá modulácia výkonu, rozšírená autodiagnostika, ekvitermická regulácia, 5 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, by - pass / vstavaná ochrana kotla, ktorá zamedzuje prehriatiu kotla v prípade, že nastane úplné uzavretie vykurovacieho systému napr. uzavretím všetkých termostatických hlavíc/, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, nezávislé nastavenie výkonu pre vykurovanie i pre ohrev teplej vody, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

Tiger

- Kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom 45 - litrovom zásobníku. Jediný kotol na trhu vo svojej triede, ktorý má vo svojej výbave spínacie hodiny na dobíjanie zásobníka teplej vody. Zásobník so SPIN systémom poskytne podstatne viac vody než bežný rovnako veľký zásobník. Plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, ekvitermická regulácia, 6 litrová expanzná nádoba, 2 litrová expanzná nádoba a poisťovací ventil teplej vody, čerpadlo, trojcestný ventil, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu kotla i zásobníka, by - pass / vstavaná ochrana kotla, ktorá zamedzuje prehriatiu kotla v prípade, že nastane úplné uzavretie vykurovacieho systému napr. uzavretím všetkých termostatických hlavíc/, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

Panther zostavy

- Kotly Panther na vykurovanie v kombinácii s prídavným 60 - litrovým zásobníkom teplej vody, zostava vrátane prepojovacej súpravy zladená do jednotného designu, možnosť umiestniť zásobník pod kotol, alebo vpravo či vľavo od kotla. Plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, ekvitermická regulácia, 2 litrová expanzná nádoba a poisťovací ventil teplej vody, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, by - pass / vstavaná ochrana kotla, ktorá zamedzuje prehriatiu kotla v prípade, že nastane úplné uzavretie vykurovacieho systému napr. uzavretím všetkých termostatických hlavíc/, funkcia Leto - Zima, teplota v externom zásobníku zobrazená na displeji kotla, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

PROTHERM- Kondenzačné kotly

Lev

- Princíp kondenzačných kotlov sa začal naplno využívať len nedávno práve preto, že je schopný ušetriť až 17% paliva v porovnaní s bežnými a až 33% paliva v porovnaní so zastaralými plynovými kotlami. Závesné kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody prietokovým spôsobom. Kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v doskovom výmenníku /KKV/ a kotol len na vykurovanie (KKO) s možnosťou prípravy teplej vody v prídavnom zásobníku. Vďaka veľmi nízkym hodnotám emisií kotol spĺňa smernicu ministerstva pre životné prostredie a pýši sa značkou Ekologický šetrný výrobok.PREMIX horák, výmenník zo zliatiny hliníka a kremíka, plynulá modulácia výkonu, stupeň využitia až na 106%, autodiagnostika, 8 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu, by - pass, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia KOMFORT, funkcia ECO, ovládanie tromi otočnými ovládačmi, grafický displej.

 

Lev

- Stacionárne kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom 95 litrovom zásobníku, PREMIX horák, nerezový výmenník, plynulá modulácia výkonu, stupeň využitia až 108%, autodiagnostika, ekvitermická regulácia, 10 litrová expanzná nádoba vykurovacej vody a 2 litrová pre teplú vodu, čerpadlo, trojcestný ventil, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu kotla i zásobníka, by - pass, ventil na dopúšťanie so spätnou klapkou, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, kotol spĺňa najprísnejšie emisné limity, tlačidlové ovládanie s displejom.

 

POROTHERM - Elektrokotly

Raja

- Priamovykurovacie závesné elektrokotly, postupné spínanie výkonu, systém spínania kotla pomocou signálu HDO /hromadné diaľkové ovládanie/, nastavenie až 4 výkonových stupňov, 10 litrová expanzná nádoba, čerpadlo s odvzdušňovacím ventilom, možnosť zapojenia do kaskády, možnosť prípravy teplej vody v prídavnom zásobníku.

 

POROTHERM - Stacionárne plynové kotly

Medveď

- Liatinové kotly radu MEDVEĎ možno pripojiť aj ku starším systémom s otvorenou expanznou nádobou alebo môžu doplniť vykurovací systém, ktorý používa ako zdroj tepla kotol na tuhé palivo. Kotly len na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku, zapaľovanie večným plamienkom /typ PLO/ alebo elektrickou iskrou /typ KLO/, liatinový výmenník, dvojstupňová regulácia výkonu /okrem 60 KLO/, prevádzkový termostat, termostat čerpadla, havarijný termostat, svorkovnica kotla pripravená na zapojenie externých zariadení, pri inštalácii s ventilátorovým nadstavcom poloturbom nepotrebuje komín, funkcia Leto - Zima, systém SKKT /systém kontroly komínového ťahu/, analógové zobrazovanie teploty a tlaku vykurovacej vody.

 

Medveď

- Kotly na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom 90 litrovom zásobníku, zapaľovanie elektrickou iskrou, liatinový, výmenník, plynulá modulácia výkonu, autodiagnostika, ekvitermická regulácia, 10 litrová expanzná nádoba vykurovacej vody, poisťovací ventil teplej vody, čerpadlo, všetky dostupné bezpečnostné prvky, ochrana proti zamrznutiu kotla i zásobníka, ventil na dopúšťanie, pri inštalácii s poloturbom nie je potrebný komín, funkcia Leto - Zima, systém SKKT, tlačidlové ovládanie s displejom, spínacie hodiny.

 

Grizzly

- Kotly veľkých výkonov na vykurovanie s možnosťou ohrevu teplej vody v prídavnom zásobníku, zapaľovanie elektrickou iskrou, liatinový výmenník, dvojstunová regulácia výkonu, možnosť zapojenia do kaskády, patentovaný systém RVVV, prevádzkový termostat, termostat čerpadla, havarijný termostat, svorkovnica kotla pripravená na zapojenie externých zariadení, systém SKKT, kotly spĺňajú najprísnejšie emisné limity, analógové zobrazovanie teploty a tlaku vykurovacej vody, príprava na zabudovanie ekvitermického kaskádového regulátora Siemens.

 

PROTHERM - Priestorové regulátory Thermolink

  • znižujú náklady na vykurovanie
  • plynulá regulácia kotla /eBus/ - využíva tzv. obojsmernú komunikáciu s kotlom. Dochádza k neustálej výmene dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu sa vždy výkon kotla plynulo prispôsobuje požiadavkám regulátora. Nedochádza k zbytočnému kolísaniu teploty vo vykurovanom priestore a znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie.
  • nastavenie komfortnej a ekonomickej teploty vykurovania
  • možnosť nastavenia teploty TV
  • možnosť nastavenia ekvitermickej krivky
  • protimrazová ochrana systému
  • zobrazenie aktuálneho času a dňa
Thermolink B Thermolink P Thermolink S
Priestorový regulátor s eBus komunikáciou umožňuje nastaviť jednotu teploty v miestnosti ako aj teplej úžitkovej vody. Je vybavený autodiagnostikou a protimrazovou ochranou systému. eBus programovateľný regulátor umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie troch rôznych časových úsekov /ráno, doba obeda, večer/. Umožňuje nastaviť jeden týždenný program s možnosťou kombinácie 3 rôznych časových úsekov.
V prípade pripojenia vonkajšieho snímača je možné zvoliť jednu z prednastavených vykurovacích kriviek. Teplota vykurovacej vody je potom riadená podľa zmeny vonkajších teplôt tzv. ekvitermický režim. Na regulátore je možné nastaviť teplotu teplej úžitkovej vody, komfortný a ekonomický režim vykurovania, ekvitermické krivky a protimarazovú ochranu. Má vstavanú autodiagnostiku. Okrem toho existuje možnosť nastaviť komfortnú  a ekonomickú teplotu vykurovania. Protimrazová ochrana systému.