Plynové kotle Beretta

 

 

 

 

 

 

PLYNOVÉ NÁSTENNÉ KOTLY

 

Mynute DGT

 • kombinovaný závesný nízkoteplotný kotol
 • dva výkonové rady 8-18 kW a 8-28 kW
 • ohrev TÚV prietokom alebo v externom zásobníku
 • odťah spalín komínom
 • ekvitermický regulátor

 

Mynute Green

 • kombinovaný závesný kondenzačný kotol
 • výkonové rady 3-15 kW, 4-25 kW, 6-28kW, 6-32 kW, 6-35 kW, 6-36 kW
 • ohrev TÚV prietokom alebo v externom zásobníku
 • režim prípravy TUV KOMFORT

 

Exclusive Sinthesi

 • kombinovaný závesný kondenzačný kotol pre vyššie teplotné spády
 • konštantná účinnosť v celom rozsahu výkonu
 • EVO systém - max. komfort prípravy TÚV podľa ročného obdobia
 • S.A.R.A. / S.A.R.A. Booster - patentované systémy teplotnej a výkonovej modulácie

 

Exclusive Green

 • závesný kondenzačný kotol
 • ohrev TÚV prietokom alebo v externom zásobníku
 • EVO systém - max. komfort prípravy TÚV podľa ročného obdobia
 • vstavaná ekvitermická regulácia pre 2 okruhy s vonkajšou sondou
 • S.A.R.A. / S.A.R.A. Booster - patentované systémy teplotnej a výkonovej modulácie

 

Exclusive Boiler Green

 • kombinovaný závesný kondenzačný kotol
 • ohrev TÚV vo vstavanom 60l zásobníku z nehrdzavejúcej ocele INOX AISI 316L
 • poistky SAFETY BABY  a ANTILEGIONELLA
 • vstavaná ekvitermická regulácia pre 2 okruhy s vonkajšou sondou
 • S.A.R.A. / S.A.R.A. Booster - patentované systémy teplotnej a výkonovej modulácie

 

Boiler

 • kombinovaný závesný kotol
 • odťah spalín komínom alebo núteným ventilátorom
 • výkonové rady 8-25 kW, 8-28 kW
 • poistky SAFETY BABY  a ANTILEGIONELLA
 • trieda produkcie TÚV /EN 13203/
 • S.A.R.A. / S.A.R.A. Booster - patentované systémy teplotnej a výkonovej modulácie
 • autodiagnostika porúch a prevádzkových stavov LED diódou